Wednesday Draw

                   
Round 1     10/11/2021     Round 9     23/02/2022
Crocketts  v   Bye      Leprechauns  v   Dundas 
GoDees v   Scotland      GoDees v   Douglas
Leprechauns  v   Douglas     Crocketts  v   Scotland 
Hewlett  v   Dundas      Hewlett  v   Bye 
                   
Round 2     17/11/2021     Round 10     2/03/2022
Dundas  v   Leprechauns    Douglas v   Crocketts 
Douglas v   GoDees     Dundas  v   GoDees
Scotland  v   Crocketts      Hewlett  v   Leprechauns 
Bye  v   Hewlett      Scotland  v   Bye 
                   
Round 3     24/11/2021     Round 11     9/03/2022
Crocketts  v   Douglas   4+GG16:G39 Crocketts  v   Dundas 
GoDees v   Dundas      Bye  v   Leprechauns 
Leprechauns  v   Hewlett      Scotland  v   Douglas
Bye  v   Scotland      GoDees v   Hewlett 
                   
Round 4     1/12/2021     Round 12     16/03/2022
Dundas  v   Crocketts      Hewlett  v   Crocketts 
Leprechauns  v   Bye      Leprechauns  v   GoDees
Douglas v   Scotland      Dundas  v   Scotland 
Hewlett  v   GoDees     Douglas v   Bye 
                   
Round 5     8/12/2021     Round 13     23/03/2022
Crocketts  v   Hewlett      Douglas  v   Dundas 
GoDees v   Leprechauns    Bye  v   GoDees
Scotland  v   Dundas      Crocketts  v   Leprechauns 
Bye  v   Douglas     Scotland  v   Hewlett 
                   
Round 6     2/02/2021     Semi final      30/03/2022
Dundas  v   Douglas            
GoDees v   Bye      Grand final      5/04/2022
Leprechauns  v   Crocketts             
Hewlett  v   Scotland      Club Champs      16-21 Jan 22
                   
Round 7     9/02/2022            
Crocketts  v   GoDees            
Douglas v   Hewlett             
Scotland  v   Leprechauns           
Bye  v   Dundas             
                   
Round 8     16/02/2022            
Bye  v   Crocketts             
Scotland  v   GoDees            
Douglas v   Leprechauns           
Dundas  v   Hewlett