Thursday Draw

 

Round 1   11/11/2021   Round 11   3/03/2022  
King Richards v Goannas    King Richards v Goannas   
Bellissimo v Diatribe   Bellissimo v Diatribe  
Pro Bonos v Ghost Riders  Pro Bonos v Ghost Riders   
               
               
Round 2   18/11/2021   Round 12   10/03/2022  
Ghost Riders  v Bellissimo   Ghost Riders  v Bellissimo  
Diatribe v King Richards Diatribe v King Richards  
Goannas  v Pro Bonos   Goannas  v Pro Bonos  
               
               
Round 3   25/11/2021   Round 13   17/03/2022  
King Richards v Ghost Riders  King Richards v Ghost Riders   
Bellissimo v Pro Bonos   Bellissimo v Pro Bonos  
Goannas  v Diatribe   Goannas  v Diatribe  
               
               
Round 4   2/12/2021   Round 14   24/03/2022  
Ghost Riders  v Diatribe   Ghost Riders  v Diatribe  
Bellissimo v Goannas    Bellissimo v Goannas   
Pro Bonos v King Richards Pro Bonos v King Richards  
               
Round 5   9/12/2021   Semi Final    31/03/2022  
King Richards v Bellissimo          
Diatribe v Pro Bonos   Grand Final    5/04/2022  
Goannas  v Ghost Riders         
               
Round 6   27/01/2022   Club Championships    16-21 Jan 22  
Goannas  v King Richards        
Diatribe v Bellissimo          
Ghost Riders  v Pro Bonos          
               
Round 7   3/02/2021          
Bellissimo v Ghost Riders         
King Richards v Diatribe          
Pro Bonos v Goannas           
               
Round 8   10/02/2022          
Ghost Riders  v King Richards        
Pro Bonos v Bellissimo          
Diatribe v Goannas           
               
Round 9   17/02/2022          
Diatribe v Ghost Riders         
Goannas  v Bellissimo          
King Richards v Pro Bonos          
               
Round 10   24/02/2022          
Bellissimo v King Richards        
Pro Bonos v Diatribe          
Ghost Riders  v Goannas